Великоплосківська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Положення про постійні комісії Великоплосківської сільської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Великоплосківської сільської ради

І.Загальні положення

1.1.Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Пропозиції щодо голів та членів комісій може вносити  сільський голова за попередньою згодою депутатів. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський  голова та секретар ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна громаді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади,  сільського  голови або секретаря ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради  та іншими радами, управліннями та відділами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

ІІ. Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом територіальної громади і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10.У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

Детальніше

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень