A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великоплосківська громада
Одеська область, Роздільнянський район

ЗВІТНІСТЬ 2021 р. КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

Дата: 28.01.2022 15:55
Кількість переглядів: 425

 

Начальник відділу освіти,

                                                                                                           культури, молоді,

                         спорту та туризму

                                           комітету                                          

                                           Великоплосківської                        

                                          сільської ради

                                           Ярочкін В. Ю.

Звіт КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

 

Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури України

Подають

Термін подання

 

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи  - ЦРБ,  бібліотеки, що не входять до складу ЦБС - відділам культури і туризму районних державних адміністрацій

до 20 січня

Форма № 6-НК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

____ ____________2007 №____

за погодженням з Держкомстатом України

Відділи культури і туризму районних державних адміністрацій зведену інформацію по

району (місту) – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим,

Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації,

управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних

адміністрацій

 

до 1 лютого

Республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські бібліотеки міст Києва та Севастополя – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних  адміністрацій

Національні, державні бібліотеки, Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної  адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій зведену інформацію по регіонах – Міністерству культури і туризму України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

до 1 лютого

до 15 січня15

 

 

 

до 10 лютого

Міністерство культури і туризму України зведену інформацію про заклади системи Міністерства культури і туризму України та по регіонах – Державному комітету статистики України

 

до 15 березня

Респондент

Найменування      КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

  Місцезнаходження 67140,  Одеська область, Роздільнянський район, с.Великоплоске ,провулок Сільрадівський, 5

                                                   (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, № будинку / корпусу

 

 

 

 

 

 

2

                                                                                                                                                                 Продовження форми № 6- НК

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Код  рядка

Загальна площа приміщень бібліотеки

 (кв. м)

У т. ч.

Кількість пунктів бібліотечного обслуговування (од.)

Кількість місць

Характеристика приміщеннябібліотеки (од.)

Кількість технічних засобів (од.)

Засоби зв’язку

 

Кількість транспортних засобів

майнова

технічна

оргтехніка

мультимедійне обладнання

кількість

 телефонних номерів

кількість факсів

кількість електронних

 адрес

кількість комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернету

для зберігання фондів

для обслуговування користувачів

на праві  оперативного управління

орендоване

потребує капітального ремонту

аварійне

комп’ютери

 

копіювально-розмножувальна техніка

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

138

62

76

1

20

0

1

0

0

6

3

1

0

0

2

6

0

 

ІІ. КОРИСТУВАЧІ, ВІДВІДУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

 ( тис. осіб з одним знаком після  коми)

 

Код рядка

Кількість користувачів

протягом року (усього)

Кількість зареєстрованих користувачів, згідно з єдиною реєстраційною картотекою (протягом року)

Кількість зареєстрованих  користувачів

 за віком

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року

(усього)

У т.ч.

Кількість відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою

 

 

до 15 років

у т.ч.

до 7 років

15 – 17 років

 18-21 рік

від  22  років

кількість звернень на веб-сайт бібліотеки

 

А

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

10

01

659

659

271

10

53

23

302

5145

247

1356

 

 

 

 

 

3

     

  Продовження форми №6 - НК

ІІІ. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

 (тис. примірників з двома знаками після коми)

 

Назва

Код рядка

Усього документів  бібліотечного фонду

  (сума  гр..2- 5)   

 

Із загальної кількості примірників

за видами

за мовами

українською

російською

 мовами національних меншин

 

(указати)

іншими

іноземними

мовами

книги

 

 

періодичні

видання

 

 

аудіовізуальні матеріали

електронні видання

молдавською

болгарською

гагаузькою

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

11

Надійшло примірників

01

48

0

48

0

0

29

19

0

0

0

0

Вибуло примірників

02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На кінець звітного року

(усього)

03

22200

15465

6735

0

0

2289

19908

0

0

0

3

Видано примірників (усього)

04

10895

8096

2799

0

0

2889

8006

0

0

0

0

з них дітям до 15 років

05

4156

2814

1342

0

0

1363

2793

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Продовження форми № 6 -НК

ІV.  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ

 

 

Електронні ресурси

Інформаційне обслуговування

Міжбібліотечний абонемент

 

Код рядка

обсяг власних електронних  баз даних  (тис. записів)

з них

записів у електронному каталозі

Загальна кількість користувачів

(усього осіб)

з них

індивідуальних

 

Загальна кількість звернень

 

кількість користувачів міжбібліотечного абонементу

кількість виданих документів іншим бібліотекам

кількість отриманих документів з інших бібліотек

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

01

0

0

31

0

266

0

0

0

 
                   

 

 

 

V. ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ

Код рядка

Загальна кількість працівників (осіб)

Кількість працівників бібліотеки

3 них мають освіту

Кількість працівників бібліотек, які мають стаж бібліотечної роботи

Із загальної кількості працівників бібліотек

 (гр. 2) працюють

 

повну вищу

у  т. ч.

вищу спеціальну

базову вищу

у т. ч.

спеціальну

 

до 3 років

3-9 років

10 – 20 років

понад

20 років

повний робочий день

неповний робочий день

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

01

2

2

2

0

0

0

0

2

0

0

2

0

 

5

 

 

 

 

 

 

Продовження форми № 6- НК

VІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

 (тис. грн. з одним знаком після коми)

Код рядка

Загальна сума надходжень за рік ( гр..2-7)

У т.ч.

 

кошти загального фонду

кошти спеціального фонду

 

усього

                              з них

 

усього

з них

 

надання платних послуг

благодійні, спонсорські внески

інші джерела

 

на оплату праці

на комплек-тування фондів

на  поточний і капітальний ремонти

на придбання основних засобів

 

А

1

2

3

4

           5

6

7

8

9

10

 

01

259790,65

259790,65

219653,15

0

0

40137,5

0

0

0

0

 

 

Використання коштів

(тис. грн.)

З них

Залишок коштів спеціального фонду

на кінець

року

(тис. грн.)

на оплату праці

 

 

на комплек-

тування

фонду

 

у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

на 

поточний і капітальний ремонти

 

у т.ч. за

рахунок

коштів

загального

фонду

 

на придбання 

основних

засобів

 у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

259790,65

219653,15

0

0

0

0

40137,5

0

0

* Розділ VІ не заповнюють бібліотеки-філії ЦБС

Головний бухгалтер ____________________Бондарчук Н.С.                                                                               Підпис

Виконавець __________________                 Чернігівська Л.І                                                                              (дата складання документа)                                                   

 М.П.

Начальник управління фінансування, обліку та звітності                                                                   

 

 

 

 

 

                                                       Начальник відділу освіти,

                                                                                                           культури, молоді,

                         спорту та туризму

                                           комітету                                         

                                           Великоплосківської                        

                                          сільської ради

                                           Ярочкін В. Ю.

Звіт

Словяносербcька  бібліотека - філія

КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

 

Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури України

Подають

Термін подання

 

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи  - ЦРБ,  бібліотеки, що не входять до складу ЦБС - відділам культури і туризму районних державних адміністрацій

до 20 січня

Форма № 6-НК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

____ ____________2007 №____

за погодженням з Держкомстатом України

Відділи культури і туризму районних державних адміністрацій зведену інформацію по

району (місту) – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим,

Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації,

управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних

адміністрацій

 

до 1 лютого

Республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські бібліотеки міст Києва та Севастополя – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних  адміністрацій

Національні, державні бібліотеки, Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної  адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій зведену інформацію по регіонах – Міністерству культури і туризму України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

до 1 лютого

до 15 січня15

 

 

 

до 10 лютого

Міністерство культури і туризму України зведену інформацію про заклади системи Міністерства культури і туризму України та по регіонах – Державному комітету статистики України

 

до 15 березня

Респондент

Найменування      КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

  Місцезнаходження 67140,  Одеська область, Роздільнянський район, с.Великоплоске ,провулок Сільрадівський, 5

                                                   (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, № будинку / корпусу

 

 

 

2

                                                                                                                                                                 Продовження форми № 6- НК

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Код  рядка

Загальна площа приміщень бібліотеки

 (кв. м)

У т. ч.

Кількість пунктів бібліотечного обслуговування (од.)

Кількість місць

Характеристика приміщеннябібліотеки (од.)

Кількість технічних засобів (од.)

Засоби зв’язку

 

Кількість транспортних засобів

майнова

технічна

оргтехніка

мультимедійне обладнання

кількість

 телефонних номерів

кількість факсів

кількість електронних

 адрес

кількість комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернету

для зберігання фондів

для обслуговування користувачів

на праві  оперативного управління

орендоване

потребує капітального ремонту

аварійне

комп’ютери

 

копіювально-розмножувальна техніка

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

60

20

40

1

15

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

 

ІІ. КОРИСТУВАЧІ, ВІДВІДУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

 ( тис. осіб з одним знаком після  коми)

 

Код рядка

Кількість користувачів

протягом року (усього)

Кількість зареєстрованих користувачів, згідно з єдиною реєстраційною картотекою (протягом року)

Кількість зареєстрованих  користувачів

 за віком

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року

(усього)

У т.ч.

Кількість відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою

 

 

до 15 років

у т.ч.

до 7 років

15 – 17 років

 18-21 рік

від  22  років

кількість звернень на веб-сайт бібліотеки

 

А

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

10

01

375

375

57

8

5

20

285

2557

45

608

 

 

 

 

 

3

 

 

     

  Продовження форми №6 - НК

ІІІ. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

 (тис. примірників з двома знаками після коми)

 

Назва

Код рядка

Усього документів  бібліотечного фонду

  (сума  гр..2- 5)   

 

Із загальної кількості примірників

за видами

за мовами

українською

російською

 мовами національних меншин

 

(указати)

іншими

іноземними

мовами

книги

 

 

періодичні

видання

 

 

аудіовізуальні матеріали

електронні видання

молдавською

болгарською

гагаузькою

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

11

Надійшло примірників

01

48

0

48

0

0

29

19

0

0

0

0

Вибуло примірників

02

268

0

268

0

0

86

182

0

0

0

0

На кінець звітного року

(усього)

03

5646

4960

686

0

0

4550

1096

0

0

0

0

Видано примірників (усього)

04

6617

5721

896

0

0

3459

3158

0

0

0

0

з них дітям до 15 років

05

1489

1218

271

0

0

1044

445

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Продовження форми № 6 -НК

ІV.  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ

 

 

Електронні ресурси

Інформаційне обслуговування

Міжбібліотечний абонемент

 

Код рядка

обсяг власних електронних  баз даних  (тис. записів)

з них

записів у електронному каталозі

Загальна кількість користувачів

(усього осіб)

з них

індивідуальних

 

Загальна кількість звернень

 

кількість користувачів міжбібліотечного абонементу

кількість виданих документів іншим бібліотекам

кількість отриманих документів з інших бібліотек

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

01

0

0

15

0

34

0

0

0

 
                   

 

 

 

V. ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ

Код рядка

Загальна кількість працівників (осіб)

Кількість працівників бібліотеки

3 них мають освіту

Кількість працівників бібліотек, які мають стаж бібліотечної роботи

Із загальної кількості працівників бібліотек

 (гр. 2) працюють

 

повну вищу

у  т. ч.

вищу спеціальну

базову вищу

у т. ч.

спеціальну

 

до 3 років

3-9 років

10 – 20 років

понад

20 років

повний робочий день

неповний робочий день

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

01

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

 

5

 

 

 

 

 

 

Продовження форми № 6- НК

VІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

 (тис. грн. з одним знаком після коми)

Код рядка

Загальна сума надходжень за рік ( гр..2-7)

У т.ч.

 

кошти загального фонду

кошти спеціального фонду

 

усього

                              з них

 

усього

з них

 

надання платних послуг

благодійні, спонсорські внески

інші джерела

 

на оплату праці

на комплек-тування фондів

на  поточний і капітальний ремонти

на придбання основних засобів

 

А

1

2

3

4

           5

6

7

8

9

10

 

01

120063,35

120063,35

119175,85

0

0

887,5

0

0

0

0

 

 

Використання коштів

(тис. грн.)

З них

Залишок коштів спеціального фонду

на кінець

року

(тис. грн.)

на оплату праці

 

 

на комплек-

тування

фонду

 

у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

на 

поточний і капітальний ремонти

 

у т.ч. за

рахунок

коштів

загального

фонду

 

на придбання 

основних

засобів

 у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

120063,35

119175,85

0

0

0

0

887,5

0

0

* Розділ VІ не заповнюють бібліотеки-філії ЦБС

Головний бухгалтер ____________________Бондарчук Н.С.                                                                               Підпис

Виконавець __________________                 Чернігівська Л.І                                                                               (дата складання документа)                                                   

 М.П.

Начальник управління фінансування, обліку та звітності                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

                                                                                                           культури, молоді,

                         спорту та туризму

                                           комітету                                          

                                           Великоплосківської                        

                                          сільської ради

                                           Ярочкін В. Ю.

Звіт

Новосавицька бібліотека- філія

 КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

 

Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури України

Подають

Термін подання

 

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи  - ЦРБ,  бібліотеки, що не входять до складу ЦБС - відділам культури і туризму районних державних адміністрацій

до 20 січня

Форма № 6-НК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

____ ____________2007 №____

за погодженням з Держкомстатом України

Відділи культури і туризму районних державних адміністрацій зведену інформацію по

району (місту) – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим,

Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації,

управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних

адміністрацій

 

до 1 лютого

Республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські бібліотеки міст Києва та Севастополя – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних  адміністрацій

Національні, державні бібліотеки, Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної  адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій зведену інформацію по регіонах – Міністерству культури і туризму України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

до 1 лютого

до 15 січня15

 

 

 

до 10 лютого

Міністерство культури і туризму України зведену інформацію про заклади системи Міністерства культури і туризму України та по регіонах – Державному комітету статистики України

 

до 15 березня

Респондент

Найменування      КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

  Місцезнаходження 67140,  Одеська область, Роздільнянський район, с.Великоплоске ,провулок Сільрадівський, 5

                                                   (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, № будинку / корпусу

 

 

 

2

                                                                                                                                                                 Продовження форми № 6- НК

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Код  рядка

Загальна площа приміщень бібліотеки

 (кв. м)

У т. ч.

Кількість пунктів бібліотечного обслуговування (од.)

Кількість місць

Характеристика приміщеннябібліотеки (од.)

Кількість технічних засобів (од.)

Засоби зв’язку

 

Кількість транспортних засобів

майнова

технічна

оргтехніка

мультимедійне обладнання

кількість

 телефонних номерів

кількість факсів

кількість електронних

 адрес

кількість комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернету

для зберігання фондів

для обслуговування користувачів

на праві  оперативного управління

орендоване

потребує капітального ремонту

аварійне

комп’ютери

 

копіювально-розмножувальна техніка

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

69

49

20

1

10

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

 

ІІ. КОРИСТУВАЧІ, ВІДВІДУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

 ( тис. осіб з одним знаком після  коми)

 

Код рядка

Кількість користувачів

протягом року (усього)

Кількість зареєстрованих користувачів, згідно з єдиною реєстраційною картотекою (протягом року)

Кількість зареєстрованих  користувачів

 за віком

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року

(усього)

У т.ч.

Кількість відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою

 

 

до 15 років

у т.ч.

до 7 років

15 – 17 років

 18-21 рік

від  22  років

кількість звернень на веб-сайт бібліотеки

 

А

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

10

01

269

269

40

19

5

21

184

1580

37

385

 

 

 

 

 

3

     

  Продовження форми №6 - НК

ІІІ. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

 (тис. примірників з двома знаками після коми)

 

Назва

Код рядка

Усього документів  бібліотечного фонду

  (сума  гр..2- 5)   

 

Із загальної кількості примірників

за видами

за мовами

українською

російською

 мовами національних меншин

 

(указати)

іншими

іноземними

мовами

книги

 

 

періодичні

видання

 

 

аудіовізуальні матеріали

електронні видання

молдавською

болгарською

гагаузькою

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

11

Надійшло примірників

01

48

0

48

0

0

29

19

0

0

0

0

Вибуло примірників

02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На кінець звітного року

(усього)

03

7347

5517

1830

0

0

5573

1774

0

0

0

0

Видано примірників (усього)

04

4255

1688

2567

0

0

3181

1074

0

0

0

0

з них дітям до 15 років

05

1048

899

149

0

0

973

75

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Продовження форми № 6 -НК

ІV.  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ

 

 

Електронні ресурси

Інформаційне обслуговування

Міжбібліотечний абонемент

 

Код рядка

обсяг власних електронних  баз даних  (тис. записів)

з них

записів у електронному каталозі

Загальна кількість користувачів

(усього осіб)

з них

індивідуальних

 

Загальна кількість звернень

 

кількість користувачів міжбібліотечного абонементу

кількість виданих документів іншим бібліотекам

кількість отриманих документів з інших бібліотек

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

01

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                   

 

 

 

V. ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ

Код рядка

Загальна кількість працівників (осіб)

Кількість працівників бібліотеки

3 них мають освіту

Кількість працівників бібліотек, які мають стаж бібліотечної роботи

Із загальної кількості працівників бібліотек

 (гр. 2) працюють

 

повну вищу

у  т. ч.

вищу спеціальну

базову вищу

у т. ч.

спеціальну

 

до 3 років

3-9 років

10 – 20 років

понад

20 років

повний робочий день

неповний робочий день

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

01

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

5

 

 

 

 

 

 

Продовження форми № 6- НК

VІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

 (тис. грн. з одним знаком після коми)

Код рядка

Загальна сума надходжень за рік ( гр..2-7)

У т.ч.

 

кошти загального фонду

кошти спеціального фонду

 

усього

                              з них

 

усього

з них

 

надання платних послуг

благодійні, спонсорські внески

інші джерела

 

на оплату праці

на комплек-тування фондів

на  поточний і капітальний ремонти

на придбання основних засобів

 

А

1

2

3

4

           5

6

7

8

9

10

 

01

90535,27

90535,27

90073,77

0

0

461,5

0

0

0

0

 

 

Використання коштів

(тис. грн.)

З них

Залишок коштів спеціального фонду

на кінець

року

(тис. грн.)

на оплату праці

 

 

на комплек-

тування

фонду

 

у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

на 

поточний і капітальний ремонти

 

у т.ч. за

рахунок

коштів

загального

фонду

 

на придбання 

основних

засобів

 у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

90535,27

90073,77

0

0

0

0

461,5

0

0

* Розділ VІ не заповнюють бібліотеки-філії ЦБС

Головний бухгалтер ____________________Бондарчук Н.С.                                                                               Підпис

Виконавець __________________                 Чернігівська Л.І                                                                              (дата складання документа)                                                   

 М.П.

Начальник управління фінансування, обліку та звітності                                                                                                  

 

 

 

                       

Начальник відділу освіти,

                                                                                                           культури, молоді,

                         спорту та туризму

                                           комітету                                         

                                           Великоплосківської                        

                                          сільської ради

                                           Ярочкін В. Ю.

Звіт

Тростянецька бібліотека - філія

КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

 

Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури України

Подають

Термін подання

 

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи  - ЦРБ,  бібліотеки, що не входять до складу ЦБС - відділам культури і туризму районних державних адміністрацій

до 20 січня

Форма № 6-НК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

____ ____________2007 №____

за погодженням з Держкомстатом України

Відділи культури і туризму районних державних адміністрацій зведену інформацію по

району (місту) – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим,

Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації,

управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних

адміністрацій

 

до 1 лютого

Республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські бібліотеки міст Києва та Севастополя – Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінню культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних  адміністрацій

Національні, державні бібліотеки, Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної  адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій зведену інформацію по регіонах – Міністерству культури і туризму України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

до 1 лютого

до 15 січня15

 

 

 

до 10 лютого

Міністерство культури і туризму України зведену інформацію про заклади системи Міністерства культури і туризму України та по регіонах – Державному комітету статистики України

 

до 15 березня

Респондент

Найменування      КЗ «Публічна бібліотека Великоплосківської сільської ради»

  Місцезнаходження 67140,  Одеська область, Роздільнянський район, с.Великоплоске ,провулок Сільрадівський, 5

                                                   (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, № будинку / корпусу

 

 

 

2

                                                                                                                                                                 Продовження форми № 6- НК

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Код  рядка

Загальна площа приміщень бібліотеки

 (кв. м)

У т. ч.

Кількість пунктів бібліотечного обслуговування (од.)

Кількість місць

Характеристика приміщеннябібліотеки (од.)

Кількість технічних засобів (од.)

Засоби зв’язку

 

Кількість транспортних засобів

майнова

технічна

оргтехніка

мультимедійне обладнання

кількість

 телефонних номерів

кількість факсів

кількість електронних

 адрес

кількість комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернету

для зберігання фондів

для обслуговування користувачів

на праві  оперативного управління

орендоване

потребує капітального ремонту

аварійне

комп’ютери

 

копіювально-розмножувальна техніка

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

40

23

17

1

10

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

 

ІІ. КОРИСТУВАЧІ, ВІДВІДУВАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

 ( тис. осіб з одним знаком після  коми)

 

Код рядка

Кількість користувачів

протягом року (усього)

Кількість зареєстрованих користувачів, згідно з єдиною реєстраційною картотекою (протягом року)

Кількість зареєстрованих  користувачів

 за віком

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року

(усього)

У т.ч.

Кількість відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою

 

 

до 15 років

у т.ч.

до 7 років

15 – 17 років

 18-21 рік

від  22  років

кількість звернень на веб-сайт бібліотеки

 

А

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

10

01

377

377

60

12

2

30

275

2591

48

380

 

 

 

 

 

3

 

     

  Продовження форми №6 - НК

ІІІ. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

 (тис. примірників з двома знаками після коми)

 

Назва

Код рядка

Усього документів  бібліотечного фонду

  (сума  гр..2- 5)   

 

Із загальної кількості примірників

за видами

за мовами

українською

російською

 мовами національних меншин

 

(указати)

іншими

іноземними

мовами

книги

 

 

періодичні

видання

 

 

аудіовізуальні матеріали

електронні видання

молдавською

болгарською

гагаузькою

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

11

Надійшло примірників

01

48

0

48

0

0

29

19

0

0

0

0

Вибуло примірників

02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На кінець звітного року

(усього)

03

8999

7770

1229

0

0

4495

4503

0

0

0

1

Видано примірників (усього)

04

5582

4693

889

0

0

2058

3524

0

0

0

0

з них дітям до 15 років

05

2106

1693

413

0

0

1279

827

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Продовження форми № 6 -НК

ІV.  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ

 

 

Електронні ресурси

Інформаційне обслуговування

Міжбібліотечний абонемент

 

Код рядка

обсяг власних електронних  баз даних  (тис. записів)

з них

записів у електронному каталозі

Загальна кількість користувачів

(усього осіб)

з них

індивідуальних

 

Загальна кількість звернень

 

кількість користувачів міжбібліотечного абонементу

кількість виданих документів іншим бібліотекам

кількість отриманих документів з інших бібліотек

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

 

01

0

0

18

0

22

0

0

0

 
                   

 

 

 

V. ПЕРСОНАЛ БІБЛІОТЕКИ

Код рядка

Загальна кількість працівників (осіб)

Кількість працівників бібліотеки

3 них мають освіту

Кількість працівників бібліотек, які мають стаж бібліотечної роботи

Із загальної кількості працівників бібліотек

 (гр. 2) працюють

 

повну вищу

у  т. ч.

вищу спеціальну

базову вищу

у т. ч.

спеціальну

 

до 3 років

3-9 років

10 – 20 років

понад

20 років

повний робочий день

неповний робочий день

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

01

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

 

5

 

 

 

 

 

 

Продовження форми № 6- НК

VІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

 (тис. грн. з одним знаком після коми)

Код рядка

Загальна сума надходжень за рік ( гр..2-7)

У т.ч.

 

кошти загального фонду

кошти спеціального фонду

 

усього

                              з них

 

усього

з них

 

надання платних послуг

благодійні, спонсорські внески

інші джерела

 

на оплату праці

на комплек-тування фондів

на  поточний і капітальний ремонти

на придбання основних засобів

 

А

1

2

3

4

           5

6

7

8

9

10

 

01

73825,08

73825,08

73365,58

0

0

459,5

0

0

0

0

 

 

Використання коштів

(тис. грн.)

З них

Залишок коштів спеціального фонду

на кінець

року

(тис. грн.)

на оплату праці

 

 

на комплек-

тування

фонду

 

у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

на 

поточний і капітальний ремонти

 

у т.ч. за

рахунок

коштів

загального

фонду

 

на придбання 

основних

засобів

 у т.ч.

за рахунок

коштів

загального

фонду

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

73825,08

73365,58

0

0

0

0

459,5

0

0

* Розділ VІ не заповнюють бібліотеки-філії ЦБС

Головний бухгалтер ____________________Бондарчук Н.С.                                                                               Підпис

Виконавець __________________                 Чернігівська Л.І.                                                                               (дата складання документа)                                                  

 М.П.

Начальник управління фінансування, обліку та звітності     

 

 

 

 

 

 

Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек

 

 

Подають

Термін подання

Форма № 80-а-рвк                 (зведена річна)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства культури

і туризму України

____ ____2007 №____

за погодженням з

Держкомстатом

України

 

 

 

Публічні, спеціалізовані, спеціальні та інші бібліотеки, які не належать до сфери управління Міністерства культури і туризму України, – відділам культури і туризму районних державних адміністрацій

до 20 січня

 

Бібліотеки навчальних закладів – відділам культури і туризму районних державних адміністрацій

до 1 лютого

 

Відділи культури і туризму районних державних адміністрацій  - Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій

до 10 лютого

 

Республіканські, обласні, центральні міські бібліотеки міст Києва та Севастополя - Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій

до 10 лютого

 

 Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної  адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської  міської державних адміністрацій, зведена звітність - Міністерству культури і туризму України та головним управлінням статистики в Автономій Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

до 25 лютого

 

Міністерство культури і туризму України зведену інформацію по Україні та регіонах – Державному комітету статистики України

 

до 30 березня

 

Респондент:

 

 

 

Місцезнаходження

 

                                                                            (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, № будинку / корпусу/ офісу)

                                                                                                                                  

 

 

 

 

Продовження форми № 80-а-рвк

 

                                                                                                

 

Види бібліотек

 

 

 

 

Код  рядка

 

Кількість бібліотек

на кінець року

(усього одиниць)

 

 

З них

 

потребують капітального ремонту

перебувають в аварійному стані

 
 
 

А

Б

1

2

3

 

Публічні, спеціалізовані і спеціальні бібліотеки незалежно від підпорядкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

4

0

0

 

Бібліотеки навчальних закладів (усього)

з них:

02

4

1

0

 

загальноосвітніх навчальних закладів

 

03

4

1

-0

 

професійно–технічних навчальних закладів, технікумів, коледжів

04

-

0

0

 

вищих навчальних закладів

05

 

-

0

0

 

Республіканські, обласні, центральні міські бібліотеки міст Києва та Севастополя

06

 

-

0

0

 

Із загальної кількості  бібліотек –

 

 

 

-

0

0

 

для дітей

07

-

0

0

 

для юнацтва

08

-

0

0

 

Разом (сума рядків 01, 02, 06, 06).

09

8

1

0

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3

Продовження форми № 80-а-рвк

 

 

Код рядка

 

Бібліотечні фонди

 (тис. прим. з одним десятковим знаком)

(усього
на  кінець

 року)

 

За видами

За мовами

Надійшло документів

за рік  (тис. прим. з одним десятковим знаком)

 

друковані

 

аудіо­візуальні

 

елект­ронні

 

українською

 

російською

 

мовами національних меншин

іншими

мовами

(указати)

 

Мол дав.

Болгар.

Гагауз.

 

 

 

 

Б

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

01

44,2

44,2

-

-

17,0

27,2

-

-

-

0,004

-

0,2

 

02

22,8

22,8

-

-

11,6

11,2

-

-

-

-

-

2,4

 

03

22,8

22,8

-

-

11,6

11,2

-

-

-

-

-

2,4

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

67,0

67,0

-

-

28,6

38,4

-

-

-

0,004

-

2,6

 

 

 

 

    4                                                                             

Продовження форми № 80-а-рвк

Код  рядка

                                                                     Видано

(тис. прим. з одним десятковим знаком)

Кількість зареєстрованих користувачів на основі облікової документації (протягом року)

У т.ч. користувачів віком до 18 років

Кількість  працівників бібліотеки на кінець року (осіб)

З них

з  повною вищою  спеціальною освітою

з базовою вищою спеціальною

освітою

Б

Б

16

17

18

19

20

21

01В

27,3

1,7

8,8

5

2

1

02

8,8

0,5

0,4

3

-

1

03В

8,8

0,5

0,4

3

-

1

04

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

09

36,1

2,2

9,2

8

2

2

 

  

                                                                                  Начальник управління фінансування, обліку та звітності

 

Прізвище, номер телефону виконавця                                                                      Виконавець_________________/Л.І. Чернігівська/                                                         

   (095)051 84 68   Чернігівська  Л.І.                                                                           Головний бухгалтер ______________/Н.С. Бондарчук /

                                                                                                                                       „30” грудня 2021 р.

 

                                                                                                                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень